C.O.P - O nas

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Siedlcach prowadzone jest przez Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Styl Życia. Powstało w 2010 roku na bazie Lokalnego Punktu Informacyjnego dla organizacji pozarządowych.

Nasze cele to:
  • wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych
  • wspieranie współpracy i wymiany doświadczeń
  • promowanie aktywności lokalnej

 

Nasze działania na rzecz siedleckich organizacji pozarządowych to:

  • informacja i doradztwo (drogą telefoniczną, mailową, osobiście)
  • szkolenia eksperckie
  • spotkania pozarządowe „KAWA NA ŁAWĘ”
  • promocja sektora pozarządowego
  • grupa dyskusyjna „SIEDLECKA POZARZĄDÓWKA”https://groups.google.com/group/siedleckapozarzadowka
  • możliwość nieodpłatnego korzystania z sali konferencyjnej, komputera z dostępem do internetu, drukarki, faksu
  • biblioteczka pozarządowa

Uprzejmie informujemy, iż od 01.01.2019 projekt pn.  'Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych' prowadzi Stowarzyszenie Rodzin Niepełnosprawnych 'Mgiełka' w Siedlcach   www.mgielka.org.pl/p/kontakt.html

 Zapraszamy do kontaktu i korzystania z naszych usług! Biuro COP mieszczące się przy ul. Zaremby 3, jest czynne we wtorki i czwartki w godzinach 16.00 – 18.00. Informację można też uzyskać drogą telefoniczną, pod nr  531-799-373, lub stacjonarnym 25 755 12 69, oraz drogą mailową - siedlce.cop@gmail.com

 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
08-110 Siedlce
ul. Zaremby 3, I piętro
tel. kom. 531 799 373

tel./fax 25 755 12 69 
Czynne we wtorki i czwartki, 16.00 – 18.00

e-mail: siedlce.cop@gmail.com
www: 
COP Siedlce 
grupa dyskusyjna 'siedlecka pozarządowka'
media społecznościowe: facebook.pl/COPSiedlce