O nas

Informacje, historia, misja

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich STYL ŻYCIA powstało w 1993r.
Posiadamy osobowość prawną i wpis do Krajowego Rejestru Sądowego  0000215279

Główne cele działania stowarzyszenia:
 - propagowanie zdrowego stylu życia
 - upowszechnianie wiedzy na temat choroby alkoholowej
 - prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
 - współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej w dziedzinie problemów alkoholowych.
 - wspieranie i współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się szeroko rozwiniętą problematyką społeczną.
Wyżej wymienione cele realizujemy w obszarach: oświata, kultura, pomoc społeczna, ochrona zdrowia i środowiska, przeciwdziałanie patologii społecznych.
Na działalność stowarzyszenie otrzymuje środki finansowe udzielane przez:

miasto Siedlce Siedlce.pl URZĄD MIASTA SIEDLCE
MOPR
 
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

MCPS MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ
URZĄD MARSZAŁKOWSKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI

 


centrum-wolontariatu-caritas-diecezji-siedleckiej-logoSwoją pomocą wspomagają nas również wolontariusze z Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej:

1  2   »»»