Świetlica

Sala dla dzieci i młodzieży

Zajęcia dla dzieci i młodzieży

Zajęcia dla dzieci i młodzieży organizowane są przez stowarzyszenie od ponad 10 lat.
Na początku prowadzony były tylko w okresie ferii zimowych.
Od 2003 roku dzieci mogły już w ciągu roku szkolnego wziąć udział w kilkumiesięcznych zajęciach profilaktycznych, dotowanych przez Urząd Marszałkowski i Urząd Wojewody.
Od 2005 roku zajęcia odbywają się już codziennie.
Prowadzony jest program o nazwie ZDROWE DZIECKO.
W ramach tych zajęć dzieci zapoznają się z zasadami zdrowego stylu życia,
rozwijają umiejętności poprawnej komunikacji,
spędzenia czasu wolnego w sposób konstruktywny.

W 2006 roku powstała placówka wsparcia dziennego - ŚWIETLICA.
Zajęcia prowadzone są codziennie.
Zasady pracy świetlicy reguluje Regulamin Organizacyjnej Świetlicy Środowiskowej
opracowany przez Zarząd Stowarzyszenia i kierownika Świetlicy.
W 2009 roku Świetlica została wpisana do Rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych województwa mazowieckiego pod poz.Nr 133.
W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci od 7 roku życia do 16 roku życia.
W ramach prowadzonych zajęć zapewniamy:
 - profesjonalną opiekę:
   wychowawcy z wyższym wykształceniem pedagogicznym  
   o specjalności edukacja zdrowotna, profilaktyka, resocjalizacja.
 - rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez zajęcia profilaktyczne:
    - plastyczne
    - sportowo-rekreacyjne
    - turystyczno-krajoznawcze
 - pomoc przy odrabianiu lekcji i wyrównywaniu braków w nauce
 - dożywianie dzieci: kanapki, ciepłe napoje, owoce, słodycze
 - organizację wyjazdów na wycieczki jednodniowe i kilkudniowe, wyjścia do kina.

Godziny otwarcia
Pon:   1200 - 1700
Wt:    1200 - 1900
Śr:     1200 - 1900
Czw:  1200 - 1900
Pt:     1200 - 1900

Zapisy na zajęcia prowadzone są codziennie w godzinach pracy świetlicy.
Zapraszamy chętne dzieci do naszej świetlicy!!!

1  2  3  4   »»»