Punkt konsultacyjny

Grupy wsparcia, telefon zaufania

Codziennie w godz. 18:00-21:00

Punkt konsultacyjny

Prowadzenie codziennie dyżuru przy telefonie zaufania 25 644 57 06 w godzinach 1800 - 2100 oraz w punkcie konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym w siedzibie stowarzyszenia. 

Dyżury pełnione są przez trzeźwiejących alkoholików (okres trzeźwości 10 lat i więcej), oraz przez osoby współuzależnione.

Motywowanie do leczenia poprzez:

- prowadzenie grupy edukacyjno-motywującej, której celem jest ukazanie problemu alkoholowego jako choroby i zmotywowanie do podjęcia odpowiedniej formy terapii, bądź profesjonalnego leczenia w ośrodku odwykowym.
Poniedziałek  godz 1600 - 1800

Spotkania dla grup samopomocowych:

 - spotkania grupy AA (Anonimowi Alkoholicy) niedziela od 0900 - 1100
 - spotkania grupy ALANON (osoby współuzależnione) przeniesione na ul. Brzeską 37 (Parafia Ducha Św.)
 - spotkania grupy DDA ( Dorosłe Dzieci Alkoholików) poniedziałek 1800 - 2000
Wsparcie psychologiczne dla osób uzależnionych i ich rodzin.

 Dyżury psychologów poniedziałki od 1700 - 2000 (25 /644 57 06)

Organizowanie warsztatów i treningów z psychologiem. 

Udostępnianie zbiorów biblioteki stowarzyszenia
 - posiadamy ponad 600 pozycji związanych z tematyką choroby alkoholowej.

Organizacja wyjazdów na Ogólnopolskie Zloty Trzeźwościowe, np:

  • Zlot w Toruniu
  • Zlot w Murzasichle
  • Zlot we Władysławowie
  • Zloty rocznicowe z okazji powstania ruchu AA w Polsce

 

Warsztaty terapeutyczno-psychologiczne.

Członkowie klubu biorą udział w szkoleniach i kursach specjalistycznych w dziedzinie uzależnień.

Organizowanie:
 - spotkań towarzyskich odbywających się bez alkoholu
 - Sylwestra, rocznic, spotkań z okazji Świąt,
 - wycieczek turystyczno-krajoznawczych.
 

1  2  3   »»»  

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich