Punkt konsultacyjny

Grupy wsparcia, telefon zaufania

Codziennie w godz. 17-20

Punkt konsultacyjny

Prowadzenie dyżuru przy telefonie zaufania 025 644 57 06
oraz w punkcie konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym w siedzibie stowarzyszenia. (oprócz świąt)

Codziennie (bez niedziel) w godzinach 17.00 - 20.00

Dyżury pełnione są przez trzeźwiejących alkoholików ( okres trzeźwości 10 lat i więcej), oraz przez osoby współuzależnione.

Motywowanie do leczenia poprzez:
 - prowadzenie grupy edukacyjno-motywującej, której celem jest ukazanie problemu alkoholowego jako choroby i zmotywowanie do podjęcia odpowiedniej formy terapii,
bądź profesjonalnego leczenia w ośrodku odwykowym.
Poniedziałek  godz 15.00 - 17.00

Spotkania dla grup samopomocowych:

 - spotkania grupy AA (Anonimowi Alkoholicy) soboty od 10.00 - 12.00
 - spotkania grupy ALANON (osoby współuzależnione) przeniesione na ul. Brzeską 37 (Parafia Ducha Św.)
 - spotkania grupy DDA ( Dorosłe Dzieci Alkoholików) poniedziałek 18.00 - 20.00
Wsparcie psychologiczne dla osób uzależnionych i ich rodzin.

 Dyżury psychologów poniedziałki, środy od 17.00 - 20.00 (25 /644 57 06)

Organizowanie warsztatów i treningów z psychologiem - dwudniowe spotkania w każdym kwartale.

Udostępnianie zbiorów biblioteki stowarzyszenia
 - posiadamy ponad 600 pozycji związanych z tematyką choroby alkoholowej.

Organizacja wyjazdów na Zloty Trzeźwościowe - Ogólnopolskie
 - pierwsza sobota czerwca do Częstochowy
 - ostatnia sobota lipca do Lichenia
 - rocznicowe z okazji powstania ruchu AA w Polsce
 - regionalne np. Święto Zdroju
Warsztaty terapeutyczno-psychologiczne np. w Serpelicach

Członkowie klubu biorą udział w szkoleniach i kursach specjalistycznych w dziedzinie uzależnień.

Organizowanie:
 - spotkań towarzyskich odbywających się bez alkoholu
 - Sylwestra, rocznic, spotkań z okazji Świąt,
 - wycieczek turystyczno-krajoznawczych.
 

1  2  3   »»»  

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich