BEZPŁATNE WARSZTATY Z ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM

C.O.P. - 18 kwietnia 2013

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli siedleckich organizacji na bezpłatne warsztaty:

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

które odbędą się 26 kwietnia 2013 r. w godzinach: 900-1700 w sali konferencyjnej Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Siedlcach, ul. Zaremby 3 (I piętro). Poprowadzi je Stanisława Retmaniak. Adresatami są przede wszystkim osoby kierujące organizacją lub koordynujące projekty.

 

Wszystkie osoby chcące wziąć udział w warsztatach prosimy o nadesłanie odpowiedzi na 3 pytania dostępne pod tym linkiem oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego do projektu oraz dostarczenie go drogą mailową, faxem lub osobiście do 23 kwietnia. Jeśli formularz danej osoby już jest w bazie COP, proszę o krótką informację: imię i nazwisko, dane organizacji.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (25) 755 12 69 lub 531-799-373 (czynne we wtorki i czwartki w godzinach 16-18).

 

Program szkolenia:

  1. wstęp, mój styl zarządzania

  2. diagnoza potencjału zespołu, planowanie rozwoju pracowników

  3. delegowanie zadań

  4. informacja zwrotna, zakończenie  

 

 

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Serdecznie zapraszamy!

Stanisława Retmaniak animatorka społeczna, trenerka, facylitatorka, superwizorka Stowarzyszenia CAL. Od 2005 związana ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Pracuje edukacyjnie i rozwojowo z grupami nieformalnymi, instytucjami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, seniorami, dziećmi, młodzieżą. Członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych i lokalnych organizacji sąsiedzkich. Od 2006 pracuje jako trenerka umiejętności społecznych (Certyfikat STOP II stopnia Jakości Szkoleń STOP) dla i z CALami (Centrami Aktywności Lokalnej), organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi w całej Polsce. Jako superwizorka stara się dawać rozwojowe wsparcie zespołom w instytucjach i organizacjach – ma doświadczenia pracy jako superwizorka w miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej, bibliotekach publicznych, organizacjach pozarządowych, grupach partnerskich.