ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

C.O.P. - 06 grudnia 2012

Drodzy Członkowie Organizacji Pozarządowych!

W imieniu grupy inicjatywnej, mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie założycielskie federacji organizacji pozarządowych, funkcjonujących na obszarze subregionu siedleckiego oraz sąsiadujących z nim województw.

Jest to swego rodzaju zwieńczenie dwuletnich prac kilkunastu organizacji pozarządowych nad powstaniem federacji, koordynowanych przez Regionalny Ośrodek EFS w Siedlcach oraz Centrum Organizacji Pozarządowych w Siedlcach. Od ponad roku wspiera nas merytorycznie Federacja MAZOWIA, organizując spotkania w ramach projektu 'Budujemy współpracę na Mazowszu - od organizacji do federacji'.

Spotkanie założycielskie federacji odbędzie się 10 grudnia 2012 r. o godz. 14.00 w Siedlcach w Zakładzie Aktywności Zawodowej przy ul. Chopina 10 (sala konferencyjna, II piętro). Na spotkaniu prosimy mieć ze sobą pełnomocnictwa do reprezentowania organizacji na Walnym Zgromadzeniu Federacji. Zwracamy jednocześnie uwagę, że statuty organizacji, które Państwo reprezentujecie, zawierają zapisy dotyczące przystępowania do innych organizacji. Dla przykładu, statut stowarzyszenia może wprost nadawać takie kompetencje zarządowi, może też to być kompetencja walnego zgromadzenia członków. Jeśli jeszcze tego Państwo nie zrobiliście, warto wykorzystać czas pozostający do spotkania założycielskiego na omówienie tych kwestii w swoich organizacjach.

Bliższe informacje nt. spotkania można uzyskać w Regionalnym Ośrodku EFS w Siedlcach (tel.: 256330139/ 668485420, e-mail: animator_siedlce@roEFS.pl,www.siedlce.roefs.pl). W załączeniu:
- skan pisma, stanowiącego zaproszenie do współtworzenia federacji;
-
wzór pełnomocnictwa do reprezentowania organizacji na Walnym Zgromadzeniu Federacji;
-
listę organizacji, które dotąd zadeklarowały przystąpienie do federacji.

Zwracamy się z prośbą o przekazanie niniejszej wiadomości wszystkim organizacjom pozarządowym, które mogą być zainteresowane przystąpieniem do federacji lub jej funkcjonowaniem.

Pozdrawiamy serdecznie,

Aneta Czarnocka
Koordynator Siedleckiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
08-110 Siedlce, ul. Zaremby 3
Tel/fax. 25 755 12 69 (wtorki i czwartki, 16-18)
E-mail: siedlce.cop@gmail.com

COP Siedlce
siedlecka pozarządowka 
Facebook 


Hubert Pasiak
Animator Regionalnego Ośrodka EFS w Siedlcach
ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce
tel./fax: 25 6330139
www.siedlce.roefs.pl