Bezpłatne warsztaty 'Planowanie strategiczne w organizacji pozarządowej' - 3 grudnia, godz. 9.30-16.00

C.O.P. - 26 listopada 2012

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli siedleckich organizacji na bezpłatne warsztaty:

PLANOWANIE STRATEGICZNE W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

które odbędą się 3 grudnia 2012 r. w godzinach: 9.30-16.00 w sali konferencyjnej Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Siedlcach, ul. Zaremby 3 (I piętro). Poprowadzi je p. Piotr Henzler. Zapraszamy przede wszystkim osoby zarządzające w organizacji. 


Osoby chcące wziąć udział w warsztatach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do projektu (pod linkiem) oraz dostarczenie go drogą mailową (siedlce.cop@gmail.com), faxem lub osobiście do 30 listopada. Jeśli formularz danej osoby już jest w bazie COP, proszę o krótką informację: imię i nazwisko, dane organizacji. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (25) 755 12 69 (czynne we wtorki i czwartki w godzinach 16-18).

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!


3 grudnia 2012 r. (poniedziałek)

COP, Siedlce, ul. Zaremby 3, I piętro
Trener: Piotr Henzler
Czas trwania: 9:30 – 16:00


PROGRAM WARSZTATÓW:

1. Planowanie rozwoju jako proces i struktura. Dokumenty strategiczne. Planowanie krótko-, średnio- i długoterminowe.
2. Autodiagnoza organizacji. Diagnoza otoczenia.
3. Analiza SWOT i określanie celów strategicznych.

Piotr Henzler - Edukator, trener i superwizor animacji i współpracy środowiskowej, socjolog i badacz; skupiony na działaniach w obszarze zarządzania organizacjami, zmiany instytucjonalnej, aktywizacji i aktywności lokalnej, badań potencjału środowiska, nawiązywania i funkcjonowania partnerstw, promowania działań i instytucji. Prezes i trener (II stopnia) Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, członek Zespołu Trenerów i Ekspertów Stowarzyszenia CAL, autor i współtwórca programów szkoleń, cykli edukacyjnych oraz gier szkoleniowych (m.in. zarządzanie organizacją pozarządową, zarządzanie zasobami ludzkimi, drabina partycypacji społecznej).