Fundusz Wyszehradzki - 15 listopada

C.O.P. - 13 listopada 2012

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z cyklu 'KAWA NA ŁAWĘ', które odbędzie się w czwartek, 15 listopada b.r. w godz.16.00-18.00 w siedzibie Centrum przy ul. Zaremby 3.

Program:

1. Fundusz Wyszehradzki.  - szanse dla organizacji pozarządowych na ubieganie się o dotacje na różne formy działalności - dr Piotr Bajda, przedstawiciel Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w Polsce.

2. Dyskusja.

Spotkanie to ma służyć wymianie doświadczeń, luźnej dyskusji i okazji do nawiązania współpracy. Zapraszam wszystkich zainteresowanych, proszę o krótką informację o planowanym przybyciu, najlepiej drogą mailową.

Serdecznie zapraszamy.
Zespół Siedleckiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Obszary wspierania projektów z Funduszu Wyszehradzkiego:
    •Współpraca kulturalna (ok. 50%)
    •Współpraca i badania naukowe (ok. 18%)
    •Edukacja (ok. 13%)
    •Wymiana młodzieży (ok. 11%)
    •Współpraca transgraniczna (ok. 6%)
    •Promocja turystyki (ok. 2%)
    •Finansowane przez Fundusz są także projekty ekologiczne, sportowe, medialne, społeczne.
    visegradfund.org