Bezpłatne warsztaty Kształtowanie wizerunku organizacji - 17 listopada

C.O.P. - 13 listopada 2012

Szanowni Państwo,                                                                                    
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli siedleckich organizacji na bezpłatne warsztaty:

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ORGANIZACJI

które odbędą się 17 listopada 2012 r. w godzinach: 900-1500 w sali konferencyjnej Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Siedlcach, ul. Zaremby 3 (I piętro). Poprowadzi je p. Piotr Henzler.  Zapraszamy przede wszystkim osoby zarządzające w organizacji, lub zajmujące się kontaktami z otoczeniem.
Osoby chcące wziąć udział w warsztatach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do projektu oraz dostarczenie go drogą mailową, faxem lub osobiście do 14 listopada(siedlce.cop@gmail.com). Jeśli formularz danej osoby już jest w bazie COP, proszę o krótką informację: imię i nazwisko, dane organizacji. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (25) 755 12 69 (czynne we wtorki i czwartki w godzinach 16-18).

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!


Serdecznie zapraszam,
Aneta Czarnocka
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

 

Piotr Henzler - Edukator, trener i superwizor animacji i współpracy środowiskowej, socjolog i badacz; skupiony na działaniach w obszarze zarządzania organizacjami, zmiany instytucjonalnej, aktywizacji i aktywności lokalnej, badań potencjału środowiska, nawiązywania i funkcjonowania partnerstw, promowania działań i instytucji.
Prezes i trener (II stopnia) Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, członek Zespołu Trenerów i Ekspertów Stowarzyszenia CAL, autor i współtwórca programów szkoleń, cykli edukacyjnych oraz gier szkoleniowych (m.in. zarządzanie organizacją pozarządową, zarządzanie zasobami ludzkimi, drabina partycypacji społecznej).

Czas trwania: 9:00 – 15:00

1.    Wizerunek organizacji - czym jest, co na niego wpływa. Wizerunek pożądany a posiadany.
2.    Grupy docelowe (interesariusze) wizerunku organizacji. Formy dotarcia.
3.    Wybrane sposoby/narzędzia kształtowania wizerunku organizacji.
4.    Ćwiczenia.


.docpobierz formularz zgłoszeniowy