Podziękowania dla firm i instytucji

Punkt konsultacyjny - 11 października 2012

Serdecznie dziękujemy niżej wymienionym firmom i instytucjom za wsparcie finansowe.

Dzięki Wam, ludziom o wielkich sercach nasza świetlica może się nieustannie rozwijać, dostosowywać do wymogów współczesności, a tym samym zapewniać podopiecznym różnego rodzaju atrakcje oraz wyjazdy wakacyjne.


MCPS  Emchrom
 PEC Siedlce  Opel Siedlce  Urząd Miasta Siedlce