Bezpłatne szkolenie: "Wnioski o dotacje bez tajemnic"

C.O.P. - 02 grudnia 2011

Siedleckie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza na
bezpłatne szkolenie: Wnioski o dotacje bez tajemnic
które odbędzie się 2 grudnia 2011 r. w godzinach: 1000- 1600 w sali konferencyjnej Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Siedlcach, ul. Zaremby 3 (I piętro). Szkolenie poprowadzi p. Elżbieta Roszczak,
Prezeska Łosickiego Stowarzyszenia Rozwoju EQUUS.

Osoby chcące wziąć udział w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do projektu oraz dostarczenie go drogą mailową, faxem lub osobiście do 1 grudnia. Jeśli formularz już jest w bazie COP, proszę o krótką informację: imię i nazwisko, dane organizacji. Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 503-127-836 lub (25) 755 12 69
(czynne we wtorki i czwartki w godzinach 16-18).  

Serdecznie zapraszam, Aneta Czarnocka
Siedleckie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych